Over Ons

Hanze Projecten organiseert kooruitvoeringen in de klassieke muziek in voornamelijk de Hanzesteden Deventer en Zutphen. Daar komt de naam Hanze vandaan. Echter Hanzesteden strekken zich uit van de Baltische zee tot aan het IJsselmeer, dus mogelijk meert het projectkoor in de toekomst in andere steden aan.

Hanze Projectkoor april 2022

HanzeProjectkoor 2022

HanzeProjectkoor 2022

Foto’s andere projecten...

Initiatiefnemer is dirigent en artistiek leider Joost Hekel. Afhankelijk van het project wordt samengewerkt met diverse ensembles en solisten. Dit geschiedt op een passend instrumentarium, zoals bij het Hanze Bach Project door Barokorkest Graafschapconsort. Hierin spelen specialisten op het gebied van de historische uitvoeringspraktijk.

Wij streven ernaar om jaarlijks een project te organiseren en af te sluiten met twee of drie concerten.

Het koor

Het Hanze Projectkoor bestaat uit 30 - 40 enthousiaste en geoefende zangers uit Deventer, Zutphen en de wijde omgeving. Per project wordt het koor opnieuw samengesteld. Wij repeteren in een semiprofessionele opzet. Dat wil zeggen in een intensieve en korte repetitietijd van ca. 8 weken, afhankelijk van uit te voeren muziekwerken. Repetities vinden veelal overdag en deels in de avond plaats in Zutphen en Deventer.

Meedoen?

Nieuwe zangers zijn welkom, echter reeds bekende zangers hebben voorrang. Geïnteresseerde amateurzangers kunnen zich via contact@hanzeprojecten.nl opgeven!

Een stemtest vindt voorafgaande aan een project plaats. Wij verwachten dat zangers koorervaring hebben, goede stemtechniek hebben, van blad kunnen lezen, (bijna) alle repetities aanwezig zijn en in staat zijn om zelfstandig de muziek in te studeren voor aanvang van de repetities.

Contributie

Er wordt een deelnemersbijdrage gevraagd die per project kan verschillen, afhankelijk van meegaande kosten zoals orkest- en solistenbezetting en extra repetities (met orkest). In individuele gevallen kan bij projectbijdragen van meer dan € 50,00 een korting van maximaal 25% worden verleend. Vrijwillige bijdragen van deelnemers door hogere contributiebetalingen worden op prijs gesteld en door het bestuur geoormerkt in de financiën (bedoeld om kortingen op projectcontributies op te vangen en indien nodig tekorten in het project).

Bestuur en organisatie

Het bestuur van Hanze Projecten wordt gevormd door:
  • Aart van der Stel - voorzitter
  • Rik Huiskes - penningmeester/secretaris
  • Coryne Noordhoek - algemeen bestuurslid
Productie en Organisatie: